Preguntas frecuentes

1) Este blog pertence a algunha administración ou partido político

Non. Este blog púxose en funcionamento coa colaboración de varias persoas e asociacións da comarca de ortegal que querían dinamizar e dar visivilidade ao que se fai nesta zona. Este blog non pertence a ninguna administración nin está adscrito a partido político algún.

2) Teño unha tenda de alimentación… Podo enviar os meus datos para que os publiquedes?

Si. Calqura tipo de comercio pode participar neste blog. Só hai que enviar o teléfono, un correo electrónico e unha breve descrición do comercio.